Antall Besøkende:273146


Tariffavtale Login OCS
Oppbemanning / delvis oppbemanning. Increase/partial increase of manpower.
Da ovennevnte allerede har blitt ett hett samtaleemne velger SEA å lage denne infoen, som dessverre ikke vil endre noe, men kun belyse en del fakta rundt dette med permittering og oppbemanning etter permittering.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
Frykter at dårlig økonomi svekker helikoptersikkerheten
 Industri Energi er redd kostnadspress kan gjøre det mindre trygt å fly til norske oljeinstallasjoner.
Sysla offshore 

Mandag skrev Sysla at de to helikopterselskapene på norsk sokkel sliter med økonomien i kjølvannet av oljekrisen.

Spesielt Bristow har store problemer. Selskapet har hatt røde tall på bunnlinjen fem av de seks siste årene, og det samlede tapet har vært 470 millioner kroner før skatt.

CHC Helikopter Service hadde framgang i forrige regnskapsår, da resultatet økte fra 6,6 til 77,4 millioner kroner. Store deler av veksten skyldtes imidlertid en ekstraordinær betaling, og norgessjef Per André Rykhus er ikke fornøyd med driftsmargingen på 1,33 prosent.

 

Diskuteres ofte

I Industri Energi, den største fagforeningen for oljearbeidere, frykter man at den svake økonomien kan gå ut over sikkerheten i lufta.

– Det er en problemstilling vi diskuterer titt og ofte, sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø, som også leder LOs helikopterutvalg.

Han peker på at utfordringen er internasjonal, og viser til at både CHC og Bristow har vært under konkursbeskyttelse i USA i løpet av de siste årene.

Norgessjef Heidi W. Heimark i Bristow avviser imidlertid at røde tall i regnskapet svekker sikkerheten.

– Absolutt ikke. Vi har hele tiden opprettholdt de samme krav til trening og vedlikehold, sier Heimark, som viser til at selskapet i forrige regnskapsår gjennomførte 30.000 flytimer uten alvorlige hendelser.

Stort press

Henrik Fjeldsbø understreker at han ikke ser noen akutt fare for at sikkerheten trues av de økonomiske problemene nå. Bekymringen er at stadige krav til kostnadskutt over tid kan gi slike konsekvenser.

– Det legges stort press på de ansatte. Alle ønsker å gjøre en god jobb og være så effektive som mulig, sier forbundssekretæren.

Han mener at det i helikopterselskapene er bygget opp en kultur som gjør det utenkelig at medarbeidere vil si seg fornøyd med en jobb uten å være helt sikker på at alt er i orden. 

 Men vi frykter at denne gode kulturen på sikt kan ødelegges dersom det hele tiden legges press på alt, sier Fjeldsbø.

Da oljekrisen startet, førte høye kostnader og lavere oljepris til at alle aktører på norsk sokkel skulle spare penger. Så steg oljeprisen, og oljeselskapene begynte å håve inn penger igjen. Fjeldsbø er imidlertid skuffet over at oljeprodusentene ikke har dratt med seg leverandørene opp – noe han mener helikopterselskapene er et godt eksempel på.

– Dette er nytt fra tidligere nedturer. Tidligere har også leverandører blitt med på oppturer. Noe har skjedd i oljebransjen, mener Fjeldsbø.

Unikt i Norge

Også i bransjeforeningen Norsk olje og gass følger man helikoptertrafikken på sokkelen tett.

– Bedriftenes økonomiske situasjon skal ikke påvirke sikkerheten knyttet til helikoptertjenestene. Det ligger i bunn av alt vi gjør at vi aldri går på akkord med sikkerheten, understreker informasjonssjef Kolbjørn Andreassen.

Han peker på at det kontinuerlig jobbes for å bedre sikkerheten. Blant annet er det etablert et eget forum for helikoptersikkerhet, der myndigheter, oljeselskaper, helikopterselskaper og fagforeninger er representert.

– Dette forumet er unikt i verden og framheves av mange som en nøkkelfaktor for det gode sikkerhetsarbeidet i Norge, mener Andreassen.

 


   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • Borerigg kan få nytt...
  Den 35 år gamle og nylig påkostede boreriggen Polar Pioneer kan unngå skraphauge...
 • West Phoenix - over ...
  Den smittede var et døgn i Kristiansund før han reiste ut på riggen, sier kommun...
 • Ny kontrakt til Deep...
  Odfjell Drilling melder at Equinor har tildelt dem en intensjonsavtale for borin...
 • Deepsea Stavanger se...
  Deepsea Stavanger setter nå kursen for oppstart av ny kontrakt i Sør-Afrika med ...
 • Riggnæring i krise: ...
  Mens oljeselskapene nå konsentrerer seg om å sette i gang oljeprosjekter som til...
 • Industri Energi forv...
  Industri Energi forventer at myndighetene og oljeselskapene bidrar til å sikre e...
 • LO ble hørt: Bedrift...
  1. mai foreslo LO lønnstilskudd til bedrifter som tar permitterte inn igjen. Nå ...
 • Nye endringer i dagp...
  Dagpengesatsen som sikrer lavtlønte stoppes allerede i november. Regjeringen ha...
 • Dagpengene til permi...
 • Stadig færre rigger ...
  Riggtellingen for Nord-Amerika viser at stadig flere rigger blir tatt ut av drif...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.