Antall Besøkende:0


Tariffavtale Login OCS
Nytt olje- og gassfunn i Fram-området
Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelsene 090, har avsluttet boring av 35/11-26 S og 35/11-26 A. Brønnene er boret om lag 4 kilometer vest for Framfeltet og 130 kilometer nordvest for Bergen. Brønn 35/11-26 S og 35/11-26 A ble boret av boreinnretningen Deepsea Stavanger. Foto: Odfjell Drilling.
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 
Ørjan Normann utfordret statsministeren på LO-kongressen

Ørjan Normann, hovedtillitsvalgt ved Hydro Husnes og leder i samarbeidskomiteen for aluminium, utfordret statsminister Jonas Gahr Støre i den faglige og politiske debatten på LO-kongressen onsdag.

-Industri Energi forventer at regjeringen fører en aktiv politikk som bidrar til vekst og sysselsetting. Vi kan ikke få understreket sterkt nok hvor viktig det er med rask tilgang til ny kraft, sa Ørjan Normann fra talerstolen og rettet blikket mot statsministeren som satt på første rad.

Han viste til at Industri Energi har store forventninger til det pågående arbeidet i energikommisjonen. Og pekte på at Norge dekker rundt en fjerdedel av EUs gassforbruk og er Europas største produsent av primæraluminium..

-Norges forpliktelser i Paris-avtalen, FNs bærekraftmål og klimautfordringene nødvendiggjør en mer målrettet tilnærming i næringspolitikken. Elektrifisering av sokkelen er avgjørende for å realisere målene om reduksjon i klimagassutslipp fra sokkelen. Dette må vi klare, uten at det skal gå utover tilgangen og prisen på kraft for vår landbaserte industri, sa Normann.

 


   
   Del på:         
 
email email
Arkiv
 • Agreement in mediati...
  On 28 June, Industri Energi reached an agreement in mediation with the Norwegian...
 • LØNNSTABELL GJELDEND...
 • Enighet i mekling, i...
  Industri Energi kom onsdag kveld til enighet i meklingen med Norges Rederiforbun...
 • FORHANDLINGSMØTE - N...
  Generelt forhandlingsmøte mellom Saipem SpA Norway Branch og S.E.A Negotiation...
 • Første pilotsak om k...
  Industri Energi sendte tirsdag den første av fire pilotsaker om karantenekompens...
 • Fortvilet over at fo...
  -Vi er kontaktet av tillitsvalgte ved sikkerhetssentre som ser det som et gjenta...
 • Varsler plassfratred...
  Industri Energi har mandag meldt plassfratredelse for 913 medlemmer som vil bli ...
 • Oljepionerene må få ...
  Industri Energi foreslår at oljepionerene får samme kompensasjonsordning som nor...
 • Industri Energi er i...
  Industri Energi er innkalt til mekling i flyteriggoppgjøret 28. juni. Hvis det i...
 • Tørr brønn nær Trol...
  Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 923, har avsluttet boring a...
 
 - Kabura/Publisher  1.0  | levert av iT Løsninger no as.